Wywiad medyczny: rozmowa i umiejętności komunikacyjne

Karen H. Kopriva, RDH, BS
Artykuł 2 z 2 na temat Stosowanie technik komunikacji

Jednym z podstawowych wyzwań we wszystkich zawodach medycznych jest umiejętność skutecznej komunikacji z pacjentem. Zadowolenie pacjentów z usług gabinetu stomatologicznego zależy w dużym stopniu od tego, czy wytworzy się pomiędzy nimi i zespołem stomatologicznym pozytywna relacja, która jest wprost proporcjonalna do jakości kontaktów międzyludzkich. Bardzo często pacjenci stomatologiczni skarżą się jednak na to, że dentyści nie są w stanie ich uważnie wysłuchać, udzielić jasnych i zrozumiałych odpowiedzi na ich pytania oraz skutecznie porozumieć się z nimi na temat głównej przyczyny zgłoszenia się pacjenta. Brak umiejętności komunikacyjnych utrudnia pacjentom osiągnięcie i utrzymanie optymalnego stanu zdrowia.

Pacjenci cenią w gabinetach stomatologicznych fachowość, troskliwość i dobrą opiekę. Jednak wiele osób nie odróżnia przeciętnego poziomu opieki od wysokiego. Biorąc pod uwagę podatność pacjentów stomatologicznych, na ich ocenę otrzymanej opieki duży wpływ mają odczucia w trakcie wizyty. Do czynników budujących relacje, motywujących pacjentów i zwiększających zaufanie do dentysty należą:

  • Dbałość dentysty o pacjentów wyrażająca się wysłuchiwaniem ich pytań i odczuć oraz udzielaniem odpowiedzi na nie.
  • Świadomość pacjentów, że mogą wpłynąć na swój stan zdrowia.
  • Świadomość pacjentów, że ich osiągnięcia, zarówno te małe, jak i duże, pozytywnie wpływają na ich stan zdrowia.
  • Wytworzenie pacjentom komfortowych warunków, tj. takich, dzięki którym czują się mile widziani w gabinecie.
Zgoda na pliki cookie