Komunikacja higienista-pacjent

Komunikacja higienista-pacjent

Komunikacja odgrywa ważną rolę w odniesieniu do wizyt higienizacyjnych. Obok licznych zabiegów profilaktycznych i diagnostycznych, jakie higienista wykonuje dla swoich pacjentów, odpowiada także za edukowanie pacjentów na temat pielęgnacji zębów i dziąseł w warunkach domowych. Kombinacja obowiązków klinicznych i edukacyjnych sprawia, że higienista jest bardzo zapracowaną osobą, jednak dzięki skryptom jest w stanie sprostać dodatkowym potrzebom w zakresie zapewniania informacji bez większej presji czasowej lub stresu.

Odpowiednio przeszkolony w zakresie komunikacji interpersonalnej higienista może przyczynić się do większej satysfakcji pacjenta oraz sukcesu praktyki w czterech głównych obszarach:

  1. Edukacja i profesjonalne doradztwo – jak już wspomniano, udzielanie racjonalnych porad w kwestii domowej pielęgnacji jamy ustnej jest istotną częścią roli higienisty. Może tworzyć wartość dodaną dzięki tej funkcji poprzez oferowanie produktów do pielęgnacji jamy ustnej, które może spokojnie polecić na podstawie swojego doświadczenia zawodowego i rozeznania.

  2. Komentarz do wykonywanych czynności – nie zakładaj, że pacjenci wiedzą konkretnie, jakie kroki wykonuje Twój higienista podczas wizyty w celu przeglądu, czyszczenia i zabezpieczenia zębów i dziąseł. Nawet jeśli już im to raz powiedziano, nie należy oczekiwać, że będą pamiętać. Lepiej jeśli higienista po prostu wspomni, co aktualnie robi i dlaczego. Nie wymaga to dodatkowego nakładu czasu, a może wzmocnić zaangażowanie pacjentów w uczęszczanie na regularne wizyty higienizacyjne.

  3. Przypominanie pacjentom o niezaakceptowanym jeszcze leczeniu – jeśli poleciłeś/-aś zabieg, którego pacjenci zdecydowanie nie odrzucili ani nie zaakceptowali, Twój higienista może powrócić do tego tematu bez zbędnej presji. Poinformowany na porannym zebraniu może sprawdzić grafik przed przyjęciem pacjentów i potem po prostu zapytać, czy zastanawiali się już nad daną kwestią. Daje to często pretekst do rzeczowej rozmowy, gdy samemu przyjdziesz na kontrolę.

  4. Budowanie relacji – szkolenie w zakresie skryptów daje umiejętność wtrącania osobistych, niezobowiązujących elementów do rozmowy pomiędzy higienistą a pacjentem… umożliwia lepsze poznanie się, odkrycie wspólnych zainteresowań itd. W miarę poznawania nowych faktów dotyczących życia osobistego pacjentów higienista może zapisać pewne informacje do szybkiego przeglądu przed kolejną wizytą pacjentów. Pokazanie, że pamięta się szczegóły z życia prywatnego pacjenta zrobi dobre wrażenie i korzystnie wpłynie na relację praktyka-pacjent.

Omów ze swoim higienistą te sposobności do komunikacji i zapewnij szkolenie oparte na skryptach. Zmotywujesz go i dasz możliwość podniesienia umiejętności interpersonalnych, oraz sprawisz, że sekcja higieny stanie się jeszcze większym atutem w Twojej praktyce.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie