Stałe szkolenia zapewniające ciągły rozwój zespołu

Stałe szkolenia zapewniające ciągły rozwój zespołu

Dentyści rozumieją wartość kontynuacji nauki. Tym, czego często jednak nie dostrzegają jest fakt, że dalsza edukacja ma sens również dla członków zespołu ich praktyki… nie tylko w odniesieniu do umiejętności klinicznych, lecz także interpersonalnych i biznesowych. Stałe szkolenia zapewniające ciągły rozwój zespołu są kluczowe dla każdej praktyki. 

Zarządzanie pacjentami, konstruowanie harmonogramów, prowadzenie finansów, a nawet odpowiadanie na telefony — wszystko to przyczynia się do sukcesu praktyki. Do Ciebie jako kierownika zespołu należy dopilnowanie, by członkowie Twojego zespołu byli odpowiednio przeszkoleni w tych i wielu innych dziedzinach, za które odpowiadają. 

Jeśli Twój program szkoleń dla personelu został zaniedbany, jest szereg sposobów na to, by podnieść jego atrakcyjność dla członków zespołu i samej praktyki. Oto kilka sugestii do rozważenia: 

  • Szkolenie jest ciągłym procesem, nie zaś serią wydarzeń. W biznesie, podobnie jak w stomatologii, co roku pojawiają się nowe technologie i techniki. Aby skorzystać z najnowszych i najlepszych odkryć ze świata biznesu, ustal całoroczny program szkoleń o wartości merytorycznej dla każdego członka zespołu. Wypracuj nawyk nieustającego dokształcania się u całego personelu. 
  • Ustal kombinację wydarzeń szkoleniowych odbywających się w miejscu pracy i poza nim. Najbardziej wartościową wiedzę można wynieść z seminariów, warsztatów, kursów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Oprzyj się na nich, tworząc spersonalizowany plan nauki dla każdego członka zespołu oraz uzupełnij go obficie szkoleniami na miejscu, w gabinecie. 
  • Zapytaj przedstawicieli zespołu o to, jakiego rodzaju szkoleń potrzebują według ich własnego uznania. Rozwój zawodowy motywuje członków zespołu i wpływa na wzmocnienie ich więzi z Twoją praktyką. Daj im szansę uczestnictwa w kształtowaniu ich własnego indywidualnego programu szkoleń, a zyskają jeszcze większą zachętę do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia wydajności. 
  • Spraw, by szkolenie stało się częścią Twojej praktyki. Określ i okresowo weryfikuj harmonogramy szkoleń z całym zespołem, aby podtrzymywać świadomość tej kwestii. Poświęć trochę czasu podczas comiesięcznych spotkań organizacyjnych na odgrywanie ról na podstawie skryptów na potrzeby interakcji z pacjentami. 

Nieusystematyzowany, wyrywkowy plan szkoleń zdecydowanie nie spełnia już zadania na dzisiejszym trudnym rynku usług dentystycznych. Aby osiągać konsekwentne wyniki i rozwój w wymiarze biznesowym, Twoja praktyka powinna posiadać kompleksowy i prowadzony w sposób ciągły program szkoleń.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie