Powszechna akceptacja past o działaniu leczniczym

Ciekawe spojrzenie na powszechną świadomość i akceptację past o działaniu leczniczym przedstawiono w artykule opublikowanym przez pracowników Harvard Business School (20). W szczegółowym sprawozdaniu firmy Unilever z 1959 r. poczyniono następującą obserwację:
"Niestety prawdziwa pasta o działaniu leczniczym dającą skuteczną ochronę przeciwko próchnicy pozostaje marzeniem, którego urzeczywistnienie w bliskiej przyszłości wydaje się mało prawdopodobne. Gdyby ten problem został rozwiązany, stalibyśmy się światowym liderem." Pasta Crest wydawała się być właśnie takim produktem marzeń w okresie prac rozwojowych i badawczych prowadzonych pod koniec lat 50., jednak badanie rynku z 1958 r. pokazało, że wprowadzenie pasty do zębów o leczniczym działaniu nie zwiększyło jej udziału w rynku. Dopiero przyznanie Znaku Jakości ADA paście Crest wyróżniło ją od pozostałych.
W sumie przeprowadzono ponad 40 badań nad fluorkiem cyny i różnymi środkami abrazyjnymi, które potwierdziły jej skuteczność. Dzięki zatwierdzeniu przez ADA oraz brakowi konkurencji pod względem działania leczniczego, marka Crest miała szanse objąć pozycję lidera na rynku. W 1969 r. firma Colgate również otrzymała zatwierdzenie dla pasty o działaniu leczniczym. Wskutek tego celem stosowania past do zębów przestały być tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim lecznicze, co zapoczątkowało zmiany na całym rynku. Jeżeli spojrzymy na udziały w rynku, to zauważymy że udział past do zębów działających głównie kosmetycznie wynosił w 1960 r. niemal 70%, ale w 1985 r. było to już tylko 11%. Podobnie marki past o działaniu leczniczym stanowiły tylko 14% rynku w 1960 r., ale ich udział wzrósł do 60% w 1985 r. i o dodatkowych 19% odpowiadających produktom łączonym. Taka zmiana udziałów w rynku odzwierciedla dużą skalę powszechnej akceptacji past o działaniu leczniczym i zapotrzebowania na nie, które trwa do dzisiaj. Podobna sytuacja miała miejsce trochę później w Europie, chociaż tutaj wprowadzenie pasty Colgate zainicjowało zmiany. Podobnym zainteresowaniem jak pasty przeciwpróchnicze cieszyły się pasty chroniące zdrowie dziąseł. Pionierem w sektorze ochrony przyzębia na rynku past do zębów była niemiecka firma Blendax. Podobnie do udziału w rynku amerykańskim, Europejskie marki past kosmetycznych stanowiły tylko 10% rynku w 1985 r (20).

Zgoda na pliki cookie