Zarządzanie Pacjentami

ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD PACJENTAMI

Nie ma jednej, prostej metody umawiania pacjentów na wizyty, która spełniałaby oczekiwania wszystkich pracowników. Sztuka skutecznego umawiania wizyt jest dla każdego lekarza i gabinetu czymś innym. Sposób umawiania wizyt i miejsce, w którym się tego dokonuje, uległy w pewnym zmianom w okresie ostatnich dziesięcioleci. Pacjenci mogą u niektórych gabinetach umówić się na wizyty za pośrednictwem stron internetowych. W wielu gabinetach pacjenci umawiają się na nie z asystentką, higienistką, a nawet dentystą, który korzysta ze znajdującego się w gabinecie komputera. Dlatego skuteczna metoda umawiania wizyt wymaga opracowania zasad pracy w gabinecie oraz współpracy całego zespołu.

Codzienne czynności związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego wymagają starannego planowania, aby umawiać pacjentów w wydajny, zapewniający płynność pracy sposób. Niniejsza część działu Zarządzania Praktyką ma na celu usprawnić pracę pracowników gabinetu jako zespołu, zapewniając komfortowy i bezstresowy harmonogram pracy.

Wydajne planowanie umawiania terminów wizyt
Skuteczna prezentacja planu leczenia

Zgoda na pliki cookie