W jaki sposób przyciągnąć pacjentów do nowego gabinetu stomatologicznego

David Schwab, Ph.D
Artykuł 1 z 5 na temat Biznes Plan

Niezależnie od tego, czy zakładasz nowy gabinet od podstaw, czy zaczynasz pracować dla kogoś, musisz zdobyć nowych pacjentów w dość krótkim czasie. Jeżeli zaczynasz pracować w okolicy, w której mieszkasz od wielu lat, Twoim atutem jest obecność znajomych i rodziny. Jeżeli przeniosłeś się w nowe miejsce, potrzebujesz sieci kontaktów, dzięki którym zbudujesz bazę pacjentów. Poniżej zamieszczono pomocne informacje dla dentystów zaczynających pracę po przeprowadzeniu się w nowe miejsce zamieszkania.

Ogłoszenie w miejscowej gazecie. W większości miast wydawanych jest kilka gazet o dużym zasięgu oraz wiele lokalnych. Problem związany z tymi pierwszymi polega na tym, że za ich pośrednictwem informacja dociera do osób mieszkających w zbyt dużej odległości od gabinetu, dlatego nie są one potencjalnymi pacjentami. Skorzystanie z usług lokalnej gazety o mniejszym nakładzie jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, dzięki któremu informacja dociera do domów w pobliżu gabinetu.

Przesłanie informacji prasowej do lokalnej gazety. Oprócz ogłoszeń, które można wielokrotnie zamieszczać w postaci płatnych reklam, dodatkowe korzyści może zapewnić informacja prasowa w gazecie. Ponieważ nie wiąże się to z dużymi kosztami, można ją wysłać do wszystkich lokalnych gazet. Przykłady informacji prasowych można znaleźć np. w bibliotece miejskiej. Warto pamiętać o dołączeniu zdjęcia do takiej informacji. Niektóre gazety posiadają oddzielne działy poświęcone informacjom prasowym na temat nowych przedsiębiorstw. Przed wysłaniem takiej informacji należy zapoznać się z tymi działami i zasadami umieszczania w nich informacji.

Stałe godziny pracy. Niektórzy młodzi dentyści pracują w nieregularnych godzinach, ponieważ mają niewielu pacjentów. Nawet w przypadku pracowania przez dwa lub trzy dni w tygodniu należy utrzymać stałe godziny pracy, a czas między wizytami wykorzystywać w celu prowadzenia działań marketingowych, m.in. aby umawiać spotkania biznesowe, przygotowywać pisma i prowadzić korespondencję. Na początku swoją działalność można ukierunkować na pacjentów przychodzących "z ulicy", a dopiero później, po zdobyciu bazy pacjentów, można nastawić się na umawianie dotychczasowych pacjentów.

Służbowy telefon komórkowy. W czasie spędzanym poza gabinetem warto korzystać z telefonu komórkowego. Można na niego przekierować połączenia z telefonu w gabinecie, dzięki czemu pacjenci mogą o każdej porze umówić się na wizytę lub zgłosić ewentualne problemy. Po rozwinięciu działalności nie ma potrzeby, aby być tak dyspozycyjnym np. w celu umówienia wizyty, jednak na początku praktyki ważny jest każdy telefon. Można również uruchomić usługę przesyłania powiadomień o połączeniach przychodzących do gabinetu na telefon komórkowy, co umożliwia odsłuchiwanie wiadomości głosowych i w razie potrzeby oddzwonienie do pacjenta w krótkim czasie.

Członkostwo w lokalnym towarzystwie stomatologicznym. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z sytuacją na rynku jest kontakt z innymi dentystami. Ponieważ gabinety stomatologiczne są małymi przedsiębiorstwami, towarzystwa takie dają doskonałą okazję do dzielenia się doświadczeniami i uczenia się od innych.

Udział w organizacjach społecznych. Chcąc poznawać ludzi, warto nie tylko być członkiem różnych organizacji społecznych, ale również brać czynny udział w ich działalności. Przykładowo można udzielać się na stanowiskach zapewniających rozpoznawalność, na przykład będąc członkiem jakiegoś komitetu. Rozpoznawalność można również zwiększyć przez udostępnienie pomieszczeń gabinetu do odbywania niewielkich spotkań.

Zapoznanie się z innymi przedsiębiorcami w okolicy. Kiedyś na ulicach często można było spotkać patrolujących policjantów. Znali oni właścicieli wszystkich sklepów i byli rozpoznawani przez miejscowe społeczności. Ten sposób działania policji - nazywany mianem "policji środowiskowej" - przeżywa obecnie odrodzenie. Wzorując się na tej metodzie, warto przedstawić się okolicznym przedsiębiorcom jako nowy sąsiad i zapoznać się z nimi. Pomocne może być wręczanie wizytówek oraz materiałów informacyjnych. Spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami umożliwiają poznawanie osób, które dobrze znają miejscową społeczność.

Proszenie pacjentów o polecanie gabinetu. Warto prosić nowych pacjentów, aby zapraszali na przegląd swoją rodzinę i znajomych. Nowy w danym miejscu dentysta jest w stanie umawiać wizyty z niewielkim wyprzedzeniem oraz poświęcać każdemu pacjentowi dużo czasu do momentu wypełnienia grafiku. Są to bardzo duże zalety.
W okresie tym należy świadomie pracować na popularność gabinetu, która z czasem, po przekroczeniu punktu krytycznego, zapewni dużą liczbę nowych pacjentów zgłaszających się z polecenia.

Następny: Co robić, kiedy błąd został już popełniony

Dr David Schwab jest doradcą z zakresu zarządzania gabinetami prowadzącym działalność w mieście Orlando w stanie Floryda. Można się z nim skontaktować przez email: davidschwab@compuserve.com

Zgoda na pliki cookie