Stosowanie technik komunikacji

Jednym z najważniejszych aspektów pracy każdego członka zespołu stomatologicznego są umiejętności komunikacyjne. Komunikacja stanowi kluczowy czynnik opieki stomatologicznej, zarówno jeżeli chodzi o kontakt pomiędzy członkami zespołu stomatologicznego, jak i ze zgłaszającymi się do gabinetu pacjentami. Każdy powinien rozumieć podstawowe zasady komunikacji, a umiejętność ich stosowania w warunkach praktyki stomatologicznej jest bezwzględną koniecznością. W niniejszej części działu dotyczącego zarządzania praktyką poruszono niektóre aspekty nabywania umiejętności komunikacyjnych i wykorzystywania ich w praktyce.

Zasady tworzenia dobrej prezentacji
Wywiad medyczny

Zgoda na pliki cookie