Więcej opcji płatności za usługi dentystyczne, mniej problemów z egzekucją należności

Więcej opcji płatności za usługi dentystyczne, mniej problemów z egzekucją należności

Koszty ponoszone przez pacjentów z własnej kieszeni wzrastają, ponieważ coraz mniej osób dorosłych posiada ubezpieczenie dentystyczne, a coraz więcej firm ubezpieczeniowych ogranicza zakres ochrony. Co pozostaje pacjentom?

Zazwyczaj rezygnacja z leczenia, szczególnie w przypadku większych zabiegów, ponieważ nie mogą sobie na nie pozwolić. Ci, którzy zdecydują się na leczenie mają trudności z zapłatą, co stwarza dla praktyki problem z windykacją należności.

Aby zwiększyć poziom akceptacji zabiegów, a jednocześnie ograniczyć zaległe płatności, Grupa Levin poleca konsultującym się z nią klientom oferowanie następujących czterech opcji zapłaty za usługi dentystyczne:

1. Zniżka 5% od pełnej płatności z góry w przypadku większych zabiegów

Opcja ta sprawia, że pacjenci oszczędzają pieniądze, regulując całą płatność przed leczeniem. Dodatkowo praktyka oszczędza czas poświęcany na wystawianie rachunków i windykację. Niewiele osób jest w stanie skorzystać z tej opcji, ale może zaskoczyć Cię liczba pacjentów, którzy jednak się zdecydują… dlatego koniecznie oferuj ją wszystkim, którzy przechodzą kompleksowe leczenie.

2. Karty kredytowe

Społeczeństwo szybko przechodzi na obrót bezgotówkowy, więc akceptowanie kart kredytowych jest obowiązkowe. W latach 90. ubiegłego wieku wielu dentystów opierało się idei przyjmowania płatności kartami kredytowymi ze względu na opłaty ponoszone przy każdej transakcji. Jednak w miarę upowszechniania się korzystania z tego typu kart, dentyści uświadomili sobie, że w ten sposób mogą zainkasować płatności szybciej oraz zapewnić pacjentom większą wygodę. Jeśli Twoja praktyka jest jedną z niewielu, które jeszcze nie akceptują kart kredytowych, zastanów się nad uwzględnieniem tej formy płatności. 

3. Połowa płatności z góry, połowa przed zakończeniem leczenia

W przypadku większych lub wielofazowych zabiegów wielu pacjentów decyduje się na tę opcję, ponieważ nie stać ich na jednorazowy duży wydatek. Niemniej jednak praktyki mogą popaść w kłopoty, jeśli nie uda im się wyegzekwować pozostałego salda przed ostatnią wizytą. Podczas porannych spotkań zespół powinien zawsze analizować, którzy pacjenci są umówieni na wizytę i czy muszą uiścić zapłatę.

4. Zewnętrzne finansowanie

Przed recesją schyłku pierwszej dekady 21. wieku wielu dentystów odrzucało ofertę zewnętrznego finansowania, ponieważ nie chcieli uiszczać opłaty za transakcję. Tym niemniej w wyniku kryzysu ekonomicznego coraz większa liczba dentystów zaczęła uwzględniać zewnętrzne finansowanie jako opcję zapłaty, aby pomóc pacjentom w sfinansowaniu polecanego leczenia. Koniec końców lepiej zyskać 95% realnej sumy niż 100% z niczego. Pomimo że wiele praktyk oferuje zewnętrzne finansowanie, liczne gabinety nadal muszą poświęcić więcej uwagi poinformowaniu pacjentów o tej opcji. Dzięki finansowaniu zewnętrznemu praktyki podnoszą poziom akceptacji zabiegów, jednocześnie unikając jakichkolwiek problemów z windykacją, ponieważ otrzymują środki z góry od firm z branży finansowej.

Podsumowanie

Oferowanie pacjentom gamy płatności to strategia uprzedzająca, która umożliwia ograniczenie zaległości w zapłatach, zanim jeszcze się pojawią. Umożliwia praktykom nie tylko przeprowadzanie większej liczby zabiegów, lecz także inkasowanie wyższego odsetka ich należności.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie