Poprawa egzekucji należności w przypadku ubezpieczenia na usługi dentystyczne

Ubezpieczenie dentystyczne

Praktyki dentystyczne bardzo często akceptują ubezpieczenia dentystyczne. Dentyści, którzy wcześniej zastanawiali się, czy powinni zaakceptować ubezpieczenie, koncentrują się teraz na wyborze konkretnych planów oraz sposobach wygenerowania wystarczających przychodów, pomimo niskiej (i stale zmniejszającej się) refundacji ze strony ubezpieczycieli.

Jednym z aspektów udanego postępowania z ubezpieczeniem stomatologicznym jest kwestia egzekwowania należności. Aby zmaksymalizować dochód pochodzący od pacjentów posiadających ubezpieczenie, Twoja praktyka powinna przeanalizować dwa obszary: składanie roszczeń oraz inkasowanie nakładów z koasekuracji i innych płatności z własnej kieszeni ubezpieczonych pacjentów.

Stwórz wydajny system składania roszczeń ubezpieczeniowych

Wiele praktyk boryka się z problemami finansowymi wskutek nieskutecznego składania roszczeń ubezpieczeniowych. Pomimo że uzyskane przez Ciebie przychody rzadko kiedy przepadają z powodu nieprawidłowo działających systemów, przepływ gotówki w praktyce może ulec poważnemu zakłóceniu, a koszty związane z windykacją mogą mocno nadszarpnąć dochód… nie wspominając o stresie wywoływanym przez konieczność ciągłego zgłaszania się do firm ubezpieczeniowych.

Istnieje szereg technik usprawniających windykację należności z tytułu ubezpieczeń:

  • Składaj roszczenia codziennie. Bardziej wydajne może wydawać się „uzbieranie” wniosków z kilku dni przed złożeniem ich, jednak każdy stracony w ten sposób dzień negatywnie wpływa na Twoją sytuację finansową.

  • Zleć dwóm członkom personelu weryfikację roszczeń przed ich zgłoszeniem. Popełniona po Twojej stronie literówka może spowodować odesłanie wniosku do ponownego rozpatrzenia, opóźniając na długo płatność. Gdy tylko członek personelu odpowiedzialny za składanie wniosków uzupełni wymagane formularze, drugi pracownik powinien przejrzeć je pod kątem błędów.

  • Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, jeśli refundacje opóźniają się o jeden dzień. Zupełnie nie ma powodu, aby odpuszczać w kwestii windykacji należności od ubezpieczycieli. Przy pierwszej oznace opóźnienia, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby (a) sprawdzić, czy jakiś problem, który możesz szybko wyeliminować, nie wstrzymuje płatności oraz (b) wysłać wiadomość, że nie będziesz tolerować niewywiązywania się przez ubezpieczyciela z jego obowiązków.

Ustal i stosuj przejrzystą politykę płatności wobec pacjentów.

Nawet ubezpieczeni pacjenci muszą często płacić praktyce bezpośrednio, z własnej kieszeni, czy to w ramach koasekuracji lub za honoraria niepokrywane przez ich ubezpieczenie. Dopilnuj, by wszyscy pacjenci zostali poinformowani, że takie płatności są należne zaraz po wykonaniu usługi. Jeśli tego typu zobowiązania nie zostaną uregulowane, przygotuj się na zastosowanie „zasady trzech kroków” w ramach egzekucji — przypomnienie w formie rozmowy telefonicznej raz na tydzień przez trzy tygodnie, następnie jedna wiadomość e-mail na tydzień przez trzy tygodnie, a na koniec jeden list tygodniowo przez okres trzech tygodni. Niewielu pacjentów odmówi płatności po zastosowaniu takiej procedury.

Dzięki funkcjonowaniu systemów wspierających terminowe inkasowanie należności na rzecz Twojej praktyki zarówno ze strony firm ubezpieczeniowych, jak i ubezpieczonych pacjentów, będziesz w stanie utrzymać przepływ gotówki i zmniejszyć związany z tym stres.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie