Obserwuj swoje dentystyczne KPI

Obserwuj swoje dentystyczne KPI

Stosowane przez Ciebie oprogramowanie do zarządzania praktyką zapewne generuje ogromną ilość wyznaczników efektywności finansowej. Jeśli skupisz się na śledzeniu tylko kilku, zbyt wielu lub skoncentrujesz się na niewłaściwych, nie pomogą Ci odnieść sukcesu w zarządzaniu gabinetem. W miarę zdobywania doświadczenia zorientujesz się, które są najbardziej przydatne dla Ciebie, ale do tego momentu powinieneś/powinnaś monitorować coś, co nazywamy „kluczowymi wskaźnikami efektywności”, inaczej mówiąc dentystycznymi KPI.

Nie dziwi fakt, że jednymi z najważniejszych wskaźników KPI do monitorowania są statystyki finansowe. Oto szereg finansowych KPI, które odnoszący największy sukces dentyści zazwyczaj śledzą, planując nowe systemy zarządzania oraz strategie wzrostu:

  • Przychody – obejmują one wszystkie wpływy z wykonywanych przez Ciebie zabiegów oraz, podobnie jak produktywność, powinny wzrastać w tempie około 15% rocznie. Stale mierz aktualne przychody względem całkowitych wyników z poprzedniego roku i śledź je w ujęciu miesięcznym. Da Ci to wyraźny ogólny obraz tego, czy Twoja praktyka rozwija się, znajduje się w stagnacji czy też podupada.
  • Egzekwowanie należności – niestety pomiędzy teoretycznymi dochodami a faktycznie zainkasowanym zyskiem Twojej praktyki może istnieć znaczna różnica. To, czego w rzeczywistości nie zainkasujesz po prostu się nie liczy. Powinieneś/powinnaś śledzić wskaźnik egzekwowania należności jako wartość procentową. Porównaj wskaźnik swojej faktycznej efektywności z poziomem docelowym ustalonym przez Grupę Levin dla jej klientów: 99%. Jeśli nie realizujesz tego wskaźnika KPI, musisz udoskonalić swoje systemy windykacji.
  • Koszty ogólne – nawet przy wystarczających przychodach i skutecznym egzekwowaniu należności Twoja praktyka może nadal słabo prosperować w wymiarze biznesowym, jeśli koszty ogólne są za wysokie. Ustal rygorystyczne założenia budżetowe, monitoruj dokładnie ich realizację i wyliczaj wydatki w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym. Z grubsza koszt ogólny w przypadku praktyki ogólnej powinien wynosić około 59%. Jeśli wzrośnie on ponad ten poziom, dokonaj ponownej oceny budżetu i faktycznych wydatków, aby znaleźć sposoby ich zbilansowania.
  • Zysk – ten wskaźnik KPI nie tylko bezpośrednio wiąże się z potencjalnym dochodem lekarza, ale służy również jako doskonały miernik stanu firmy. Bardziej wydajne operacje poprawią rentowność.
  • Średnia produktywność w przypadku stałych pacjentów – śledzenie tej liczby zmotywuje Cię do prowadzenia harmonogramów dla dotychczasowych pacjentów, utrzymania ich lojalności, przeprowadzania rocznych kompleksowych przeglądów, tworzenia kompleksowych planów zabiegowych oraz promowania dobrowolnych zabiegów opcjonalnych.
  • Średnia produktywność w przypadku nowych pacjentów – monitoruj ten wskaźnik KPI, aby widzieć wyniki finansowe dla nowych pacjentów, kompleksowych przeglądów i planów zabiegowych oraz prezentacji usług.

Z czasem zapewne przywykniesz do śledzenia dłuższej listy KPI, jednak monitorowanie omawianych tu wskaźników zupełnie wystarczy na dobry początek. Szybko zrozumiesz, dlaczego wiodący dyrektorzy zawsze są w stanie wyrecytować swoje kluczowe wyniki… i dlaczego znajomość własnych danych przez Ciebie stanowi pierwszy krok ku rozwojowi Twojej firmy.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie