Zwiększ produktywność dzięki wysokowydajnym systemom

Zwiększ produktywność dzięki wysokowydajnym systemom

Produktywność praktyki dentystycznej pochodzi wyłącznie z pracy w gabinecie w wykonaniu Twoim oraz gabinetu higieny. Jednak większość zadań administracyjnych wykonywanych w Twojej praktyce ma bezpośredni wpływ na jej produktywność. Jeśli zostaną opracowane i będą konsekwentnie stosowane systemy stopniowej realizacji tego typu zadań, Twój potencjał produktywności odpowiednio wzrośnie.

 

Oto sprawdzona procedura wdrażania wysokowydajnych systemów:

 

 1. Opracuj zestaw konkretnych, wymiernych celów. Przeanalizuj swoją wizję sukcesu praktyki, a szybko zdasz sobie sprawę, że można ją wyrazić w liczbach… liczba nowych pacjentów, procent akceptowanych zabiegów, tempo windykacji, średnia produktywność na pacjenta itp. Wyznaczniki te staną się celami napędzającymi wyniki. Przyjęte założenia powinny być ambitne, lecz również realistyczne, łatwe do zmierzenia i skonkretyzowane w czasie. Wyznaczniki będą pełnić funkcję motywacyjną — ponieważ będziesz je regularnie monitorować — oraz orientacyjną, pozwalając ocenić efektywność odpowiednich systemów.

   

 2. Zaprojektuj systemy zarządzania w celu osiągnięcia celów. Przejrzyj wszystkie protokoły administracyjne, szukając sposobów na udoskonalenie i usprawnienie operacji, ułatwienie pracy zespołowej, zmniejszenie stresu i — w ostatecznym rozrachunku — osiągnięcie celów wydajnościowych, które sobie wyznaczyłeś/-aś. Sprecyzuj poszczególne kroki w każdej procedurze zarządzania, udokumentuj odpowiednie procesy i wyznacz zakres obowiązków dla członków zespołu.

   

 3. Zapewnij wszystkie niezbędne skrypty i szkolenia. Używając dokumentacji opisującej krok po kroku jako punktu wyjściowego, przygotuj skrypty dla członków zespołu do opanowania i stosowania w ich interakcjach z pacjentami i innymi osobami, na których chcesz zrobić dobre wrażenie. Podczas kompleksowych programów szkoleniowych, jak również nieformalnych spotkań personelu z sesjami odgrywania ról, członkowie Twojego zespołu nauczą się, jak skutecznie stosować skrypty… aby realizować cele praktyki, używając własnego języka. Dzięki doskonałej umiejętności pisania skryptów będziesz konsekwentnie osiągać swoje cele w zakresie wyników, utrzymując jednocześnie maksymalną wydajność operacyjną.

   

 4. Monitoruj faktyczne wyniki w odniesieniu do założeń. W przypadku systemów opierających się na wynikach prawdziwym sprawdzianem jest to, jak skutecznie ułatwiają one realizację celów. Monitoruj wyniki w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym, aby móc dostrzec wczesne sygnały ostrzegające o potrzebie modyfikacji systemów lub poszerzenia szkoleń.

   

 5. Planuj okresowy przegląd i usprawnianie systemów. W miarę jak Twoja praktyka przechodzi zmiany — nowy personel, technologie, uwarunkowania finansowe i ubezpieczeniowe, wyzwania marketingowe itd. — nawet w najlepszych systemach pojawią się przestarzałe elementy i niedociągnięcia. Aby utrzymać najwyższy poziom produktywności i rentowności, powinieneś/powinnaś dokonywać przeglądu systemów co najmniej co dwa lub trzy lata.

Stosując tę sprawdzoną procedurę usprawniania systemów, będziesz w stanie zwiększyć produktywność, jednocześnie zmniejszając „zabieganie” i stres.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie