Wsparcie higienisty w prezentacji zabiegów dentystycznych

Wsparcie higienisty w prezentacji zabiegów dentystycznych

Tylko Ty jako dentysta możesz polecić leczenie, jednak w przypadku opcji nieakceptowanych od razu przez pacjentów, członkowie personelu mogą mieć znaczący wpływ na prezentację oferty dentystycznej. Dotyczy to szczególnie roli higienisty.

Unikalne połączenie aspektu profesjonalnego i personalnego

Pacjenci wiedzą, że higieniści posiadają specjalistyczne kwalifikacje kliniczne w zakresie zdrowia jamy ustnej, ustępując pod tym względem jedynie stomatologom. Dlatego też mogą liczyć na uwagę pacjentów, gdy wyrażają swój punkt widzenia w kwestiach klinicznych. Taka wiarygodność w połączeniu z ich znajomością stanu zębów i dziąseł pacjenta, oznacza, że higieniści mogą wywierać znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez pacjentów.

Higieniści mogą odgrywać równie ważną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu relacji praktyka-pacjent. Zazwyczaj spędzają więcej czasu z pacjentami niż którakolwiek inna osoba w gabinecie dentystycznym. Chociaż muszą wykonywać wiele zadań podczas wizyty higienizacyjnej, mają także sposobność do rozmowy z pacjentami — nie tylko wyjaśniając im kwestie związane ze zdrowiem jamy ustnej i pielęgnacją w warunkach domowych, ale także nawiązując osobistą relację. Wyposażeni w skrypty i często odbywający szkolenia higieniści mogą poznać życie i zainteresowania pacjentów, nawiązując osobiste więzi, które potęgują zaufanie i lojalność.

W jaki sposób Twój higienista może motywować do akceptacji usług

Gdy Twoi pacjenci chętnie akceptują proponowane leczenie, higieniście nie pozostaje nic innego jak pogratulować dokonania właściwej decyzji i pochwalić Cię jako świetnego dentystę, któremu w pełni zależy na zdrowiu pacjenta.

Jeśli jednak pacjenci nie wyrażają zgody pod koniec Twojej wstępnej prezentacji, higienista może odegrać większą rolę w uzyskaniu ostatecznej zgody. Aby optymalnie wykorzystać tę szansę, zastosuj się do poniższych kroków:

  1. Zapoznaj swojego higienistę z tym, co zaprezentowałeś/-aś i uzasadnij swój wybór, jak również przedstaw reakcje i uwagi pacjentów. Tylko jeśli higienista w pełni pozna daną sytuację, będzie w stanie poprzeć Twoje zalecenie przy nadarzającej się sposobności.

  2. Następnym razem, gdy pacjenci oczekujący na leczenie odwiedzą praktykę, uprzedź higienistę podczas porannego zebrania tego dnia. Twój higienista (nie wspominając innych członków zespołu mających styczność z tymi pacjentami) musi mieć świadomość, że jest w stanie wtedy pomóc pacjentom w podjęciu właściwej decyzji.

  3. Higienista powinien wypatrywać sposobności do poruszenia odpowiedniego tematu z pacjentami. Pracując w gabinecie, powinien znaleźć sposób na omówienie Twojego zalecenia. Musi podejść do tego tematu według własnego uznania. Może uczynić to, zadając proste pytanie („Czy znalazł(a) Pan/Pani już czas, aby pomówić o leczeniu z dr. Nowakiem?”) lub prowadząc bardziej szczegółową rozmowę na temat stanu uzębienia, zasadności zabiegu, jego szczegółów itd. Osobista znajomość Twojego higienisty z pacjentem pomoże mu rozpocząć taką rozmowę.

  4. Higienista powinien następnie zdać sprawozdanie ze swojej rozmowy z pacjentem. Poświęć chwilę czasu przed wejściem do gabinetu na zapoznanie się z efektami i zdecyduj, co masz powiedzieć pacjentom odnośnie swojego zalecenia.

Higienista może nie potrafić odpowiednio polecić leczenia, jednak z pewnością może wpłynąć na akceptację, jeśli oboje podejdziecie do tematu w odpowiedni sposób.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie