Higiena

Higieniści odgrywają kluczową rolę w rozwoju Twojej praktyki. Dowiedz się, co możesz zrobić, aby poprawić wszystkie aspekty operacji związanych z higieną, w tym planowanie, prezentację spraw, komunikację stomatolog-higienista…
Komunikacja Higienista-Pacjent
Komunikacja higienista-pacjent

Komunikacja pomiędzy higienistą a pacjentem jest bardzo istotna w odniesieniu do wizyt higienistycznych. Obok licznych zabiegów profilaktycznych i diagnostycznych, jakie higienista...
Prezentacja Usług I Higiena
Wsparcie higienisty w prezentacji zabiegów dentystycznych

Tylko Ty jako dentysta możesz polecić leczenie, jednak w przypadku opcji nieakceptowanych od razu przez pacjentów, członkowie personelu mogą mieć znaczący wpływ na prezentację ofer...
Promocja Produktów Do Użytku Domowego
Promocja produktów do pielęgnacji jamy ustnej w domu

Oprócz wykonywania szeregu procedur diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej, higieniści stomatologiczni odgrywają również ważną rolę w dziedzinie edukacji...
Planowanie Wizyt Higienizacyjnych
Ustalanie harmonogramu wizyt higienistycznych

Znalezienie nowych pacjentów stało się trudniejsze niż kiedykolwiek. Przekonanie ich podczas pierwszej wizyty do dołączenia do grona stałych klientów praktyki ma duże znaczenie. Je...
Więcej Niż Czyszczenie
Wizyta higienistyczna: więcej niż „czyszczenie”

Wizyta higienistyczna nie tylko pomaga utrzymać zdrowie jamy ustnej pacjentów, lecz także w sposób kluczowy przyczynia się do utrzymania zdrowej relacji pacjent-praktyka. Bez tych ...