Pierwsza wizyta dentystyczna nowych pacjentów

Pierwsza wizyta dentystyczna nowych pacjentów

W trakcie rozwijania relacji praktyka-pacjent pierwsza wizyta jest szczególnym wydarzeniem. Jeśli zostanie dobrze poprowadzona przez Ciebie i Twój personel, potwierdzi decyzję pacjenta dotyczącą umówienia się na wizytę właśnie w Twojej praktyce i stworzy świetne, trwałe wrażenie.

Aby optymalnie wykorzystać tę sposobność i zainicjować długoterminową, obopólnie korzystną relację, wykonaj następujące kroki:


  1. Przygotowuj się systematycznie na przybycie nowych pacjentów. Obok innych zadań, Twój recepcjonista powinien zgromadzić nie tylko typowe informacje o pacjencie, lecz także więcej faktów o charakterze osobistym — które przydadzą się do budowania relacji. Rano przed pierwszą wizytą poinformuj zespół o nowych pacjentach, wspominając m.in. wszelkie szczegóły personalne, jakimi recepcja może podzielić się podczas codziennego spotkania biznesowego.

  2. Zastosuj starannie zaplanowany protokół powitania, gdy pacjenci przekroczą Twój próg. Wszyscy członkowie personelu, którzy będą mieli styczność z nowymi pacjentami powinni otrzymać skrypt serdecznego, entuzjastycznego powitania. Udzielając informacji na temat udogodnień i innych ciekawych ofert, recepcjonista powinien tworzyć przy tym wartość na rzecz praktyki. Inni członkowie personelu, przejmujący opiekę nad nowymi pacjentami, powinni także przyczynić się do budowania relacji zarówno w kategoriach profesjonalnych, jak i personalnych.

  3. Zrób silne pozytywne wrażenie w gabinecie. Zademonstruj swój profesjonalizm i zainteresowanie zdrowiem pacjenta, przeprowadzając kompleksowy przegląd i prezentując równie kompleksowy plan leczenia. Pozwoli to pacjentom w pełni skorzystać z usług stomatologicznych oferowanych przez Twoją praktykę.

  4. Zaplanuj kolejną wizytę. Niezależnie od tego, czy będzie dotyczyć leczenia czy też higieny, kolejna wizyta powinna zostać umówiona, zanim pacjent opuści gabinet. Tworzysz w ten sposób wzór postępowania na przyszłość.

  5. Pytaj o opinię. Opierając się na skrypcie, Twój recepcjonista powinien zapytać pacjentów podczas finalizowania formalności: „Czy jest Pan/Pani zadowolony(-a) z wizyty?”. Jeszcze bardziej utwierdzi to pacjentów w przekonaniu, że Twoja praktyka stara się dbać o ich satysfakcję. Dodatkowo zorientujesz się, jak idzie Ci z obsługą pierwszych wizyt.
Tak przeprowadzony pierwszy kontakt dostarczy Twoim nowym pacjentom dostatecznie dużo argumentów, aby zaufać Twoim umiejętnościom klinicznym i chcieć kontynuować nawiązaną relację.
Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie