Stań się lepszym kierownikiem dla swojej praktyki dentystycznej

Stań się lepszym kierownikiem dla swojej praktyki dentystycznej

Chociaż bycie właścicielem praktyki dentystycznej automatycznie predysponuje Cię do roli lidera zespołu, wymagane umiejętności nie przychodzą same. Musisz w jakiś sposób nabyć zalety i umiejętności przywódcy oraz nauczyć się z powodzeniem wykorzystywać je w relacjach z zespołem. 

Zainwestuj w kształcenie się do roli lidera 

Istnieją rozmaite źródła wiedzy w zakresie przywództwa. Obok formalnych studiów (które nie są praktyczne w przypadku większości dentystów) możesz skorzystać z seminariów, zajęć online, artykułów, książek i coachingu. Zapoznaj się z tymi sposobnościami do dalszej nauki, szlifując swoje umiejętności biznesowe w podobny sposób jak podnosisz swoje kwalifikacje kliniczne. 

Dlaczego przewodzisz swojemu zespołowi? 

Twoim podstawowym obowiązkiem jako lidera jest przewodzenie swojemu zespołowi — ale w czym? Tylko ty możesz określić te zadania. Wiąże się to z przedstawieniem wizji dla praktyki, generalnych celów służących jako kamienie milowe na drodze do realizacji założonej wizji oraz wymiernych celów wydajnościowych dla członków zespołu do wykonania w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. 

Główny motywator 

Opierając się na wizji, celach i założeniach dla praktyki, musisz inspirować członków zespołu do spełniania, a następnie przekraczania oczekiwań. Podczas spotkań personelu, codziennych interakcji i przeglądów wydajności powinieneś/powinnaś podtrzymywać stałą, entuzjastyczną presję na wszystkich (ze szczególnym naciskiem na własną osobę) w kierunku doskonalenia się. Hojnie rozdawaj pochwały i, jeśli musisz skrytykować wyniki, rób to z pozytywnym, wspierającym i konstruktywnym nastawieniem. Ponadto zadbaj o to, aby wszyscy byli dobrze doinformowani co do kondycji praktyki. 

Prowadź poprzez dawanie przykładu 

Najlepsi liderzy służą jako konsekwentny „model” pożądanego zachowania, tak aby wszyscy mogli widzieć, jak to się robi. Przykładowo, jeśli chcesz, aby wszyscy członkowie zespołu wykorzystywali wszelkie okazje do podnoszenia poziomu satysfakcji pacjentów, rób tak samemu. Jeśli życzysz sobie, aby personel używał silnie nacechowanych emocjonalnie słów (np. „wspaniały”, „fantastyczny”), pokaż mu jak. 

Stale zwiększaj wartość praktyki 

Być może nie planujesz sprzedania swojej praktyki w najbliższej przyszłości, jednak powinieneś/powinnaś stale wypatrywać sposobów na podniesienie jej wartości. Dokładnie te same walory, które uzasadniają wyższą cenę Twojej firmy są walorami charakteryzującymi dobrze prowadzony zespół. 

Deleguj niemalże wszystkie zadania 

Dobrzy liderzy nie zajmują się mikrozarządzaniem, ani nie chodzą za swoimi podwładnymi jak cień. Przekazują im obowiązki i zasoby (łącznie ze szkoleniem) wymagane do osiągania dobrych wyników. 

Opanuj sztukę podejmowania decyzji 

Większość rutynowych decyzji podejmowanych w praktyce powinna zostać zlecona personelowi o odpowiednim zakresie obowiązków. W przypadku większych zagadnień pytaj: „Czy to zbliży nas do realizacji naszej wizji? Czy to podniesie jakość świadczonych przez nas usług?”. U zewnętrznych ekspertów szukaj natomiast porad na temat kwestii, na których znasz się słabiej. 

Przywództwo to temat, który powinieneś/powinnaś zgłębiać przez cały okres swojej kariery zawodowej. Zaowocuje to lepszą organizacją zespołu, wyższym poziomem osobistej satysfakcji z Twojej strony i większym sukcesem biznesowym. 

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie