Stwórz lepiej zorganizowany zespół dzięki opisowi zadań w praktyce dentystycznej

Stwórz lepiej zorganizowany zespół dzięki opisowi zadań w praktyce dentystycznej

Jak członkowie zespołu Twojej praktyki orientują się, co właściwie mają robić? Gdy dokonujesz zmian w obowiązkach, jak są one dokumentowane i komunikowane? Czego używasz jako wytycznej do oceny wyników personelu? 

Istnieje jedna odpowiedź na wszystkie te pytania: opis zadań w praktyce dentystycznej. 

Członkowie Twojego zespołu oczekują od Ciebie jako lidera konkretnego określenia na piśmie Twoich oczekiwań i sposobu pomiaru ich wyników. Dobrze sporządzony opis zadań służy jako punkt odniesienia dla wszystkich stron. Przestrzegaj poniższych ogólnych zasad dotyczących skutecznego sporządzania i wykorzystywania opisów: 

  • Zgromadź wszystkie istotne informacje. Wraz z kierownikiem gabinetu oraz danym członkiem zespołu powinniście zanotować rozmaite zadania związane z określonym stanowiskiem. 
  • Przeredaguj notatki w zwięzły, precyzyjny dokument. Przemyśl nie tylko to, jakie obowiązki należą do danego stanowiska, lecz także co powinno zostać uwzględnione dodatkowo. Nadaj opisowi odpowiednią szczegółowość, aby uniknąć błędnych interpretacji, ale zadbaj przy tym również o zwięzłość. 
  • Uwzględnij założenia wydajnościowe. Jeśli oczekuje się, że dany członek zespołu zrealizuje pewne cele w ramach swojej pracy, zaakcentuj te cele w opisie zadań. 
  • Przejrzyj wstępny opis zadań z pracownikiem. Przed zredagowaniem ostatecznej wersji dokumentu skonsultuj się ponownie z osobą, której mają być powierzone te zadania, aby mieć pewność, że wszystko zostało prawidłowo zrozumiane, a członek zespołu jest gotowy złożyć swój podpis. 
  • Opieraj coroczne przeglądy wyników na opisach zadań. Jeśli dokument ten został starannie spisany, będzie funkcjonował jako wytyczne do oceny poziomu wyników osiąganych przez daną osobę. Pozwoli wszystkim dobrze się zrozumieć i przyczyni się do zapobiegania konfliktom opinii na temat wydajności pracownika w poprzednim roku. 
  • Edytuj opis zadań w razie potrzeby. Gdy systemy, strategie, uwarunkowania i cele będą się zmieniać w miarę upływu czasu, pamiętaj, aby przeanalizować ponownie wszystkie opisy zadań w celu sprawdzenia, czy zasadne są modyfikacje. Weryfikuj zmiany od razu z członkami zespołu, których one dotyczą, aby uzyskać zgodę i realizację. 

Szczegółowe, trafne i aktualne opisy zadań to ważne elementy w procesie budowania w procesie skutecznego budowania zespołu. Sporządź solidne opisy zadań, a przyczynisz się do rozwoju silniejszego zespołu.

Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie