Zapewnianie kompleksowej opieki dentystycznej

Zapewnianie kompleksowej opieki dentystycznej

Pomimo radykalnych postępów w dziedzinie stomatologii w ostatnich latach, uzależnione od doraźnej potrzeby leczenie pojedynczych zębów nadal stanowi 80% przypadków pacjentów dentystycznych. W pewnym stopniu podyktowane jest to brakiem zainteresowania ze strony pacjentów niektórymi zabiegami kosmetycznymi lub opcjonalnymi. Może to wynikać też z niechęci lub niemożności zapłacenia za procedury obejmujące wiele zębów lub inne kosztowniejsze zabiegi… szczególnie w przypadku pacjentów nieubezpieczonych. Jednak w znaczącej liczbie przypadków wina leży po stronie samych dentystów. Jeśli Twoi pacjenci są nieświadomi wielu kompleksowych usług dentystycznych, jakie Twoja praktyka zapewnia – w tym związanych z nimi korzyści – to jak mogą w większym stopniu skorzystać z Twojej oferty?

Rozwiązanie – korzystne zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pacjentów – polega na zaznajomieniu ich z koncepcją opieki kompleksowej.

Kompleksowe podejście do opieki nad pacjentem

W oczach Twoich pacjentów, to Ty jesteś ekspertem stomatologii… autorytetem w dziedzinie pielęgnacji jamy ustnej. Jeśli będą potrzebować pomocy, zwrócą się właśnie do Ciebie, a jeśli poradzisz im wybór określonej terapii, Twoja rekomendacja będzie mieć swoją wagę. Zatem, jeśli jakiś zabieg może być korzystny dla pacjentów, czy nie powinieneś/powinnaś poinformować ich o nim? To podstawowa zasada kompleksowej opieki. Jej realizacja obejmuje następujące elementy:


  • Kompleksowe badanie – przeprowadzenie wszechstronnego przeglądu jamy ustnej jest szczególnie istotne u nowych pacjentów, ale dotychczasowi pacjenci również zasługują na podobnie wysoki poziom uwagi ze strony specjalisty. Identyfikując wszelkie możliwe opcje leczenia – od bezpośrednich potrzeb, poprzez potencjalne problemy, po idealne rozwiązania –definiujesz pełny zakres możliwości niesienia pomocy Twoim pacjentom.
  • Plan kompleksowego leczenia – ustalając priorytetowe potrzeby i sporządzając długoterminowy plan do przeanalizowania z pacjentami, zyskasz podstawę do merytorycznej dyskusji w cztery oczy. Pacjenci zyskają jasny obraz swojej sytuacji oraz możliwości leczenia, a Ty zorientujesz się w kwestii ich priorytetów. Plan ten powinien uwzględniać strategie maksymalizacji wykorzystania ubezpieczenia.
  • Prezentacja leczenia okresowego, w odniesieniu do ogólnego planu – w oparciu o plan przedstawisz konkretne leczenie według potrzeb lub po nadejściu odpowiedniej z różnych powodów pory. Poprzez odnoszenie swoich rekomendacji do planu będziesz przypominać pacjentom, że bierzesz odpowiedzialność za ogólny stan zdrowia ich jamy ustnej… a nie tylko naprawiasz problemy.
  • Utrzymywanie pacjentów na bieżąco ze stosownymi możliwościami – w miarę pojawiania się nowych technologii oraz nabycia przez Ciebie i Twój personel nowych umiejętności, notuj, którzy pacjenci mogliby z nich skorzystać i zapoznaj ich z nowymi dostępnymi opcjami przy kolejnej wizycie.
Przyjmując kompleksowe podejście do opieki nad swoimi pacjentami, dajesz im dostęp do najlepszej oferty nowoczesnej stomatologii… a przy okazji zwiększasz swoją produktywność.
Autor

Autor

Zasób ten został dostarczony przez Levin Group, wiodącą firmę doradztwa stomatologicznego, która zapewnia dentystom innowacyjne systemy zarządzania i marketingu, skutkujące zwiększonymi rekomendacjami pacjentów, produkcją i rentownością, przy jednoczesnym obniżeniu stresu. Od roku 1985 dentyści korzystają z usług konsultingowych firmy Levin Group, aby rozwijać swoje praktyki.

Zgoda na pliki cookie