Pomoce dydaktyczne dla kadry naukowej, uczniów i szkoleniowców

PUBMED
Zdjęcie książek na półce

US National Library of Medicine National Institutes of Health

RXLIST
Logo RxList

RxList to internetowy serwis medyczny poświęcony szczegółowym i bieżącym informacjom z zakresu farmaceutyki na temat marek i leków generycznych.

 

EFP
Logo EFP

EFP jest organizacją zrzeszającą 29 krajowych towarzystw naukowych zajmujących się promowaniem badań, edukacji i świadomości w zakresie naukowych i praktycznych kwestii związanych z przyzębiem.

 

EAPD
Logo EADP

EAPD jest organizacją zrzeszającą osoby prywatne, których działania skupiają się na praktyce zawodowej, edukacji i/lub badaniach naukowych ściśle związanych ze specjalnością, jaką jest stomatologia pediatryczna.

 

IADR
Logo IADR

IADR jest organizacją non profit, której misją jest rozwój badań i rozszerzanie wiedzy w celu poprawy zdrowia jamy ustnej ludzi na całym świecie oraz ułatwianie rozpowszechniania wyników badań.

 

FDI
Logo FDI

Głos stomatologii. Być światowym, autorytatywnym i niezależnym głosem zawodu stomatologa.

CDC
Logo CDC

CDC monitoruje choroby w całym USA i pracuje nad włączeniem programów dotyczących zdrowia jamy ustnej do działań profilaktycznych związanych z chorobami przewlekłymi i opieki medycznej.

 

CECDO
Logo CECDO

Celem CECDO jest utworzenie forum wymiany poglądów na tematy związane ze zdrowiem jamy ustnej, które dotyczą obywateli Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

ORCA
Logo ORCA

Europejska Organizacja Badań nad Próchnicą (European Organisation for Caries Research, w skrócie ORCA) jest organizacją naukową, która promuje zdrowie jamy ustnej przez badania naukowe w dziedzinie kariologii.

 

EADPH
Logo EADPH

Celem EADPH jest promocja stomatologicznego zdrowia publicznego, określanego przez stowarzyszenie jako nauka i sztuka zapobiegania chorobom jamy ustnej, promowania zdrowia jamy ustnej i poprawy jakości życia przez zorganizowane działania społeczne.

 

WHO
Logo WHO

Celem WHO jest budowanie lepszej, zdrowszej przyszłości dla ludzi na całym świecie. Działając poprzez swoje placówki w ponad 150 krajach, pracownicy WHO współpracują z rządami i innymi partnerami w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu zdrowia dla wszystkich ludzi.

 

HIV DENT
Logo HIV DENT

Internetowa baza danych dotyczących opieki stomatologicznej dla pacjentów z wirusem HIV i AIDS

Zgoda na pliki cookie