Wartość dodana gabinetu higieny – sesja szkoleniowa Instytutu Bland-a-med Oral-B oraz SPHS w ramach CEDE 2014

Data zamieszczenia 01/14/2015

Instytutu Bland-a-med Oral-B oraz SPHS

W ramach tegorocznej Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych (CEDE), która odbyła się w dniach 11-13 września w Poznaniu, zorganizowano łączoną sesję dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych. Tematem przewodnim sesji była efektywna praca zespołowa w gabinecie stomatologicznym oraz wartość dodana gabinetu higieny w praktyce dentystycznej. Sesję zorganizował Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych.

Jak co roku CEDE towarzyszył Zjazd Zespołów Stomatologicznych, w tym całodniowa, łączona sesja dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych, która odbyła się 13 września. Tematem przewodnim sesji była efektywna praca zespołowa w gabinecie stomatologicznym oraz wartość dodana gabinetu higieny w praktyce dentystycznej. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 100 uczestników, higienistki stomatologiczne i lekarzy dentystów. Na sali obecne były także zespoły stomatologiczne z kilku gabinetów. Sesja objęła 5 wykładów. Mgr Anna Szymańska omówiła możliwe modele współpracy w gabinecie stomatologicznym i podpowiadała, jak stworzyć efektywnie funkcjonujący zespół stomatologiczny, oparty na współpracy, nie na konkurencji. „Powinniśmy dążyć do współpracy i wzajemnie się wspierać. To pozwoli nam stworzyć dobrze funkcjonujące zespoły stomatologiczne. Wszyscy mamy wpływ na to, jak pracuje dany zespół.” podkreślała prowadząca wykład. Dr n. med. Marek Bladowski przekonywał do korzystania ze sprawdzonych zasad ergonomii w gabinecie higienizacji oraz zachęcał do używania systemów powiększających, w tym lup i mikroskopu stomatologicznego, w gabinecie higieny. Omówił zalety podziału kompetencji pomiędzy lekarzem dentystą i higienistką stomatologiczną oraz wskazywał, jak skutecznie i efektywnie może działać samodzielny gabinet higieny. Lek. stom. Jarosław Żądło oraz hig. stom. Bogumiła Kluska-Luberda zachęcali do opracowania modelu biznesowego oraz modelu pracy zespołowej. Podkreślali wartość, jaką wnieść może dobrze funkcjonujący gabinet higieny do całości praktyki gabinetu stomatologicznego oraz zachęcali obecne na sali higienistki i higienistów do kreatywności oraz inicjatywy w zakładaniu i zarządzaniu takim gabinetem. Hig. stom. Katarzyna Ostrowska obrazowo przeprowadziła uczestników spotkania przez modelową wizytę w samodzielnym gabinecie higieny. Podpowiadała, jak zorganizować wizytę pierwszorazową oraz wizyty kontrolne. „Efektywna, oparta na sprawdzonych i stosowanych zasadach, praca higienistek stomatologicznych doprowadza do rekomendacji lekarzy dentystów oraz do przekazywania nam odpowiedzialności za samodzielne zabiegi higienizacyjne w gabinecie. Do tego powinnyśmy dążyć.” przekonywała prowadząca wykład. A na zakończenie dr n. med. Kinga Grzech przekazała praktyczne informacje o tym, jak właściwie i praktycznie zaprojektować i wyposażyć gabinet higieny jamy ustnej.

Zgoda na pliki cookie