Wybrane aspekty medyczne i prawne leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży

Data zamieszczenia 03/11/2015

Wybrane aspekty medyczne i prawne leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, przy współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B, zorganizowała w dniu 28 lutego, br., nieodpłatne szkolenie poświęcone stomatologii dziecięcej. Omówiono wybrane zagadnienia medyczne oraz prawne dotyczące leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. Sala konferencyjna w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej wypełniła się do ostatniego miejsca.(czytaj więcej)

Stomatologia dziecięca, wysokie statystyki próchnicy oraz aspekty prawne dotyczące opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży są ważnymi oraz ostatnio często podnoszonymi przez środowisko polskich stomatologów wątkami dyskusji. Wychodząc naprzeciwko zainteresowaniu, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, przy współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B, zorganizowała nieodpłatne szkolenie „Wybrane aspekty medyczne i prawne leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży”. Spotkanie odbyło się 28 lutego, br. i spotkało się dużym zainteresowaniem.

Spotkanie rozpoczął wykład lek. dent. Angeliki Kobylińskiej, pracownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM, pt. „Profilaktyka pierwotnie pierwotna i pierwotna – czy dzieciństwo może być wolne od próchnicy?”. W trakcie wykładu przybliżono modele choroby próchnicowej, omówiono czynniki ryzyka jej wystąpienia, podkreślano konieczność profilaktyki u kobiet w okresie ciąży, przywołano rekomendacje dotyczące leczenia stomatologicznego kobiet ciężarnych, omówiono praktyczne aspekty opieki stomatologicznej nad dzieckiem w trakcie wizyty w gabinecie stomatologicznym oraz sposoby motywowania rodziców w kierunku skutecznych działań w obszarze profilaktyki i higieny jamy ustnej małego dziecka. W Polsce, co drugie dziecko przed ukończeniem 3 roku życia ma próchnicę. Stawia nas to w niekorzystnej czołówce krajów europejskich. Wiele kobiet w ciąży cechuje duża ostrożność w korzystaniu z leczenia stomatologicznego, większość unika wykonania zdjęć RTG zębowych. Badania wykazują, że jednorazowa dawka promieniowania w trakcie wykonania zdjęcia RTG zębów jest dwukrotnie niższa niż codzienne napromieniowanie wynikające z przebywania na świeżym powietrzu oraz wielokrotnie mniejsza niż na przykład przelot samolotem.

Drugi wykład, „Urazom – jak nie zaszkodzić młodemu pacjentowi?” wygłoszony został przez lek. dent. Piotra Sobiecha, reprezentującego Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM. W sposób obrazowy i praktyczny omówione zostały zagadnienia związane z urazami, w tym ze złamaniami w obrębie szkliwa, zębiny i korzenia, nadwichnięciami, zwichnięciami, intruzją oraz ekstruzją. Podkreślano znaczenie czasu w podjęciu stosownych działań w celu utrzymania zęba, ważności wizyt kontrolnych oraz konieczności właściwej higieny jamy ustnej w okresie leczenia po wystąpieniu urazu. Omówiono wiele przypadków klinicznych, podzielono się ścieżkami postępowania, udzielono wiele praktycznych rad. Wykładowi towarzyszyła ożywiona dyskusja nt. poszczególnych przypadków, uczestnicy szkolenia przywoływali także przypadki z własnej praktyki.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się ostatni wykład poświęcony „Aspektom prawnym świadczeń medycznych udzielanych małoletniemu pacjentowi”, który wygłosił mec. Paweł Strzelec. Prowadzący przybliżył akty prawne obowiązujące lekarza stomatologa, wyjaśnił terminy o których mowa w ustawach, omówił wiele konkretnych przypadków i orzeczeń. Podzieli się opiniami dotyczącymi najważniejszych aspektów prawnych, o których warto pamiętać, w sytuacji opieki nad pacjentem małoletnim.

„Celem szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy stomatologów. Będziemy chcieli organizować ich jak najwięcej. Nawiązaliśmy w tym temacie współpracę także z Instytutem Blend-a-med Oral-B, która układa się bardzo dobrze. Mamy wspólne cele, między innymi stawiamy na edukację.” powiedziała Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, lek. stomatolog Marta Klimkowska-Misiek.

Zgoda na pliki cookie