Cele kursu

Celem kursu jest to, aby osoba po jego ukończeniu:

  • rozumiała historię i rozwój współczesnych środków do czyszczenia zębów.
  • potrafiła omówić zmiany wprowadzone w środkach do czyszczenia zębów, które zapewniały wyłącznie korzyści kosmetyczne oraz takie, które dotyczyły działania leczniczego, a następnie omówić produkty, które wykazują oba te działania.
  • potrafiła omówić zmiany wprowadzane w zakresie składu past do zębów i zawartych w nich substancji czynnych oraz nowych rozwiązań technologicznych.
  • potrafiła pomóc merytorycznie dentyście lub higienistce w rozmowie z pacjentem, mając wiedzę na temat różnych środków do czyszczenia zębów dostępnych obecnie na rynku.
Zgoda na pliki cookie