James S. Wefel, PhD.

James S. Wefel

Dr Wefel rozpoczal ksztalcenie na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Iowa w 1973 r. Jest dyrektorem instytutu badan z zakresu stomatologii Dows Institute for Dental Research, dyrektorem administracyjnym Biura ds. Badan Klinicznych oraz profesorem w Zakladzie Stomatologii Dzieciecej.

Do glównych obszarów pracy dydaktycznej dr. Wefela naleza kariologia na studiach II i I stopnia, profilaktyka stomatologiczna oraz seminaria z wybranych zajec na studiach I stopnia.

Dr Wefel prowadzi prace badawcze w dziedzinie oddzialywania lasera na tkanki zebów, wczesnego wykrywania próchnicy, mechanizmów dzialania fluoru, miejscowego stosowania fluoru, remineralizacji, kinetyki wzrostu krysztalów fosforanu wapnia, próchnicy wtórnej, kinetyki fluoru w jamie ustnej, srodków przeciwbakteryjnych oraz materialów uwalniajacych fluor. Do glównych obszarów badan instytutu Dows Institute for Dental Research nalezy próchnica korzenia, profilaktyka laserowa demineralizacji zebów, biomaterialy uwalniajace fluor i próchnica wtórna. Prowadzone w nim dzialania skupiaja sie na promocji badan, od laboratoryjnych po kliniczne, w Centrum Badan Klinicznych.

Obecnie Dr Wefel pelni funkcje recenzenta czasopism The Journal of Clinical Dentistry, Journal of Dental Research, Caries Research, Calcified Tissue Research, Archives of Oral Biology, American Journal of Dentistry, Journal of Oral Pathology and Gerodontology; recenzenta dodatkowego w czasopismach Oral Biology and Medicine II Study Section, National Institute of Dental and Craniofacial Research; recenzenta zewnetrznego Narodowej Fundacji Nauki i Amerykanskiego Funduszu Zdrowia Jamy Ustnej; recenzenta ad hoc Rady Konsultantów Naukowych przy NIDCR; jest bylym prezesem Cariology Research Group przy IADR (w latach 1990-1991); obecnie jest konsultantem Rady ds. Naukowych Amerykanskiego Towarzystwa Stomatologiczne; otrzymal Nagrode IADR dla Wyróznionego Naukowca; jest czlonkiem Amerykanskiego Towarzystwa Badan Stomatologicznych oraz Komitetu Doradczego ds. Promocji Wydzialu Stomatologii.

Dane kontaktowe dr. Wefela:
James S. Wefel, PhD
N413 DSB
University of Iowa
Iowa City, IA 52242
Faks: 319-335-8895
Biuro: 319-335-7376

Zgoda na pliki cookie