DENTALCARE.COM – NATYCHMIASTOWE ODPOWIEDZI

Masz pytanie dotyczące rejestracji lub innego zagadnienia? Mogliśmy już odpowiedzieć na Twoje pytanie!

SZUKAJ

Przeszukaj bazę danych natychmiastowych odpowiedzi na stronie dentalcare.com
Wpisz hasło. Nie odnaleziono powiązanych odpowiedzi.
Wykonaj poniższe kroki lub kliknij łącze i obejrzyj film ze szczegółowymi instrukcjami:
  • Kliknij tutaj, aby się zarejestrować. Nie używaj znaków specjalnych (kropek, łączników itp.) w polach informacyjnych, takich jak adres, nazwa działu i inne. Hasło musi się składać z 8–12 znaków, musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę oraz i wielkie i małe litery.
  • Przejdź do poczty e-mail i kliknij łącze aktywacyjne. Po przesłaniu informacji otrzymasz od nadawcy „dentalcare.im@pg.com” wiadomość e-mail z łączem aktywacyjnym rejestracji. Kliknij to łącze, aby zakończyć rejestrację. Jeśli nie będzie wiadomości e-mail, sprawdź folder z niechcianymi wiadomościami, być może wiadomość została odrzucona przez filtry.
Po aktywowaniu rejestracji możesz skonfigurować konto do zamawiania online. Nauczyciele zostaną poproszeni o wpisanie kodu wydziału. Można go uzyskać od osoby kontaktowej z P&G w Twojej szkole lub pisząc do nas. Kod można wprowadzić w późniejszym czasie, wystarczy kliknąć opcję „Dane wydziału”
"Nasz polityka dotycząca korzystania z obrazów pochodzących ze strony dentalcare.com polega na przyznawaniu zezwolenia, jeśli spełnione zostaną wszystkie z poniższych warunków:
  • Reprezentujesz firmę/agencję non-profit;
  • Materiały będą używane wyłącznie w celach edukacyjnych
  • Dodasz następującą informację: „Uzyskano autoryzację firmy Oral-B””
Aby wyświetlić studia przypadków zawarte w naszym Kąciku dla studenta, kliknij tutaj. Uwaga: Te same studia przypadków figurują w Kąciku dla kadry i zawierają odpowiedzi na pytania testowe. Aby wyświetlić studia przypadków zawarte w naszym Kąciku dla kadry, kliknij tutaj
Jeśli jesteś członkiem kadry nauczycielskiej starającym się o uzyskanie dostępu do Kącika dla kadry, prosimy o przesłanie wiadomości przy użyciu odnośnika „Kontakt”.  Pamiętaj, aby podać nazwę szkoły, w której pracujesz.
Kursy firmy Procter & Gamble spełniają wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii w zakresie „samodzielnego kształcenia” i „interaktywnych kursów komputerowych”.
Z przyjemnością przekażemy tę wiadomość przedstawicielowi firmy P&G. Prosimy o przesłanie komunikatu za pomocą łącza „Kontakt”, aby przekazać swoją prośbę, podając nazwę swojego biura oraz jego adres (łącznie z kodem pocztowym).
Z przyjemnością przekażemy tę wiadomość przedstawicielowi firmy P&G.  Prosimy o przesłanie komunikatu za pomocą łącza „Kontakt”, aby przekazać swoją prośbę, podając nazwę i kod pocztowy swojej szkoły.
Z przykrością informujemy, że nie możemy usunąć kursów ustawicznego rozwoju zawodowego, które zostały już przesłane.  Jako dostawca kursów ustawicznego rozwoju zawodowego mamy obowiązek przechowywać kopie wszystkich przesłanych szkoleń przez 7 lat. Ze względu na ten przepis nasz system uniemożliwia usunięcie kursów. Zapobiega to przypadkowemu usunięciu kursu
Oferujemy jeden scentralizowany system do zgłaszania propozycji. Aby przedstawić swoją propozycję i przejrzeć wytyczne, kliknij tutaj.
Aby rozpocząć proces aplikacji, sprawdź sekcję „Kariera” na stronie firmy Procter & Gamble. Jej adres URL to www.pg.com
Żaden komponent szczoteczki nie zawiera lateksu.
Tak – jesteśmy dostawcą autoryzowanym przez ADA CERP.
Niektórych ze starszych kursów ustawicznego rozwoju zawodowego dostępnych na naszej stronie nie można swobodnie wydrukować.  Tym niemniej, wprowadziliśmy usprawnienia w nowszych szkoleniach ustawicznego kształcenia.  Dostępne są one w formacie PDF i można je łatwo wydrukować.  Ponadto, od teraz, w miarę opracowywania przez nas kolejnych kursów ustawicznego rozwoju zawodowego, będą one dostępne w nowym formacie PDF.
Nasze kursy ustawicznego kształcenia są projektowane pod kątem realizacji online. Data podana przy poszczególnych szkoleniach oznacza po prostu datę zamieszczenia kursu w Internecie. Można do nich przystąpić w dowolnym czasie, począwszy od daty zamieszczenia online aż do momentu usunięcia z naszej strony.
Gdy ukończysz kurs ustawicznego rozwoju zawodowego na stronie dentalcare.com, zostanie wyświetlony formularz z prośbą o Twoje imię i nazwisko, adres itp. Jeśli jesteś członkiem AGD, koniecznie wypełnij pole do podania numeru członkostwa AGD.  Po naciśnięciu przycisku Prześlij, kopia „zaświadczenia o ukończeniu” zostanie przekazana pocztą e-mail bezpośrednio do AGD i P&G. Istnieje również możliwość wydrukowania kopii do własnej ewidencji.
Koniecznie wypełnij wszystkie wymagane pola, łącznie z rozwijanym menu tytułu.
W celu uzyskania informacji na temat stanu konta zadzwoń do naszego Działu obsługi klienta. pod numer 0870 242 1850
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, których szukasz? Kontakt
Zgoda na pliki cookie